SOLARNI SISTEMI

SOLARNI SISTEMI

Konsalting i projektovanje, isporuka i montaža, servis

Solarni kolektori SEIDO sa vakuumskim cevima su sastavni deo solarnih sistema koji služe za zagrevanje vode potrebne za korišćenje u domaćinstvima, privatnim zgradama, hotelima, restoranima, a mogu koristiti za zagrevanje bazena za kupanje.

Montaža kolektora se može vršiti na krovu, fasadi objekta, dvorištu ili na bilo kom drugom pogodnom mestu. Prilikom montaže solarni kolektor treba okrenuti ka JUGU da bi iskorišćenje sunčeve energije bilo veće. UGAO pod kojim se kolektor mora postaviti je 35° do 45°.

Solarni kolektor ovog tipa jednostavno funkcioniše i proizvodi veću količinu toplotne energije u odnosu na panelni kolektor.

Kriva efikasnosti:

alt text
alt text